Wie is Perspectief?

Lees meer over Perspectief

Wie is Perspectief?

Hans den Hoedt heeft een achtergrond en opleiding in zowel HR (arbeidspsychologie) als Finance (bedrijfseconomie) en kijkt vanuit meerdere perspectieven naar uw medewerkers.

Met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van testen en analyseren van personeel, en als persoonlijke kwaliteiten resultaatgericht, analytisch, nieuwsgierig en sociaal betrokken, is hij in staat om achter het masker van medewerk(st)ers te kijken. Hierdoor kunnen de juiste stappen worden gezet en krijgt u de juiste mensen op de juiste plek in uw organisatie.

Missie:

Perspectief is uw partner in ´handelen met voorkennis´, en geeft een onmisbare aanvulling op uw onderbuikgevoel bij besluiten op personeelsgebied.

Visie:

Iedere persoon binnen een organisatie beschikt over een persoonlijke ´APK´, waarin de persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen, motivaties en verwachtingen zijn vastgelegd, zodat hier vanaf dag één op kan worden aangestuurd.

Een organisatie die kandidaten vooraf screent op een match met de vacature heeft een voorsprong in professionele uitstraling op de concurrenten.

Een organisatie die extra kennis heeft over de medewerkers is beter in staat om de beste mensen voor langere tijd aan zich te binden.

Waarden:

De klant komt altijd van rechts: bij Perspectief staan de wensen van de klant altijd centraal. Hierdoor kan er zeer snel worden geschakeld bij aanvragen, is de bereikbaarheid maximaal, en is er sprake van persoonlijk contact voor, tijdens en na een assessment.

Onderscheidend vermogen: Assessments worden specifiek afgestemd op de functie, zodat de rapporten een hoge mate van herkenbaarheid hebben voor de klant.

Vakkennis: Met veel psychologische achtergrondkennis is een assessment rapport veel meer dan een opsomming van kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Resultaatgericht: Uiteindelijk dient een assessment bij te dragen aan een betere prestaties van medewerkers.

Contact

Leeuweriklaan 62
2678 WN  De Lier
Zuid Holland

+31 6 22704776
hans@perspectiefpersoneelsanalyse.nl